White paper InTraffic

Download het whitepaper van InTraffic

Een beter bereikbare stad?
Haal inzichten uit mobiliteitsdata met Multimodal Analytics

Gemeenten en provincies genereren ontzettend veel data met hun infrastructuur: zoals data
uit verkeerslichten, detectielussen, CCTV-camera’s, parkeergegevens en ga zo maar door.
Daar komen nog eens andersoortige mobiliteitsdata bij van partijen zoals OV-bedrijven, verhuurders van deelauto’s en -scooters en open data van andere overheden.

De uitdaging is om deze ruwe data om te zetten in stuurinformatie. Hiermee kun je enerzijds beleid maken en toetsen en anderzijds direct bijsturen als je ziet dat een bepaalde situatie niet goed loopt. Dat is ingewikkeld; niet alleen technisch maar vooral ook organisatorisch en vanuit het oogpunt van datacomplexiteit.

Om deze complexiteit te kanaliseren heeft InTraffic de Multimodal Analytics (M2A) aanpak ontwikkeld. M2A is een mobiliteitsanalyseplatform met een bijbehorende design thinking-aanpak om mobiliteitsvraagstukken geïntegreerd en datadriven te benaderen.

*Bij het downloaden van de whitepaper worden uw ingevulde gegevens gedeeld met InTraffic.