`

Smart Mobility

Parkeren

OV

ret-automaat

RET reizigers krijgen geld voor inleveren afval

De RET start een proef waarbij reizigers geld krijgen voor het inleveren van lege blikjes en plastic flesjes. Het is de eerste keer in Nederland dat een vergoeding uitgekeerd wordt bij inlevering van afval in het openbaar vervoer.

Verkeersveiligheid

Fiets

Duurzaam

Mobiliteitsmanagement

Educatie

Mobiliteit & RO

Top