`

Smart Mobility

Parkeren

terras

Rotterdam maakt terrassen van parkeerplaatsen

Rotterdam is een experiment gestart waarbij horecaondernemers een vergunning kunnen aanvragen om de parkeerplaatsen voor hun zaak te voorzien van vlonders en daarmee te gebruiken als extra terras. De eerste terrasvlonders liggen er al.

OV

ov_amsterdam

Gratis OV voor 65-plussers met minimuminkomen slaat aan

Ouderen met een minimuminkomen maken in Amsterdam flink gebruik van de mogelijkheid om gratis met het ov te reizen. In het kader van een proef kunnen deze ouderen sinds september 2013 vanaf 09.00 uur en in het weekend gratis gebruik maken van het openbaar vervoer. Het gratis abonnement is massaal aangevraagd en wordt veelvuldig gebruikt.

Verkeersgedrag

Verkeersveiligheid

ribbelmarkering1

Ribbelmarkering op 100-km weg

De provincie Drenthe heeft op een deel van de N34 een ribbelmarkering aangebracht op de middenas van de weg. Een dergelijke markering ligt volgens de provincie nog op geen enkele andere 100-km weg in ons land.

Fiets

Duurzaam

Mobiliteitsmanagement

Educatie

Mobiliteit & RO

Projecten & Producten

Halteschouw Limburg 1

3300 haltes geïnventariseerd in Limburg

In opdracht van de provincie Limburg heeft DTV Consultants in de afgelopen weken de kenmerken van ruim 3.300 bushaltes in kaart gebracht. Gedurende vier weken hebben inventarisatieteams alle bushaltes in Limburg bezocht en geschouwd.

Blogs

marcobrugmans

Vergeten voetgangers

In 2012 werden 15.000 fietsers en 14.000 voetgangers van 65+ in het ziekenhuis op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) behandeld. Hoewel het dus om twee bijna even grote groepen gaat, berichtten de media vrijwel uitsluitend over de fietsongevallen.

2020

iroad

Innovatieve deelauto voor Grenoble

In oktober 2014  worden in Grenoble 70 compacte innovatieve elektrische voertuigen ingezet als deelauto. De stad wil zich hiermee profileren als ‘smart city’.

Top