Smart Mobility

Assen

TT-circuit wordt Sensorcircuit

Het netwerk van Sensor City wordt uitgebreid naar het TT-Circuit Assen. Door deze uitbreiding hoopt het Circuit van Drenthe uit te groeien tot een Sensor testcircuit voor onder andere de automotive sector.

Parkeren

maastricht_pr

P+R-terreinen vaak onvindbaar

Er is maar weinig informatie beschikbaar over de vindbaarheid en bezetting van betaalde en onbetaalde P+R-terreinen. Daarom moet zowel de data-inwinning als de informatie aan de weggebruikers worden verbeterd.

OV

doelgroep

Besparing op doelgroepenvervoer door slim vervoermodel

Wiskundestudente Inge Tensen van de Universiteit Twente ontwikkelde een vervoersmodel dat alle vervoersstromen voor deze kwetsbare mensen slimmer organiseert. Hierdoor zou een kostenbesparing van minimaal twintig procent haalbaar zijn, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit.

BonoTraffics

Verkeersveiligheid

flevoland

Rijkswaterstaat waarschuwt via navigatie voor ongevallen

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat gaan weggebruikers via de navigatie en verkeersapps in hun voertuig waarschuwen voor ongevallen en pechgevallen op de snelweg. Het gaat om een experiment dat de veiligheid van weginspecteurs en weggebruikers moet vergroten. De proef vindt plaats op snelwegen in en rond Flevoland.

Fiets

telpaal_vn

Telpaal laten zien dat fietsers meetelt

Fietsen tellen en laten zien dat de fietser meetelt. Die dubbele doelstelling ligt ten grondslag aan de nieuwe fietstelpalen die zijn neergezet in Helmond, Deurne en Eindhoven.

Duurzaam

Mobiliteitsmanagement

beter-benutten

Resultaten Programma Beter Benutten nauwelijks meetbaar

Het is lastig om vast te stellen in welke mate het programma Beter Benutten zijn doel bereikt. Bovendien bevat het programma veel maatregelen die toch al op de rails stonden, veel projecten zijn vertraagd, de informatievoorzieningen deugt niet en onderweg bijsturen is in de praktijk ondoenlijk.

Blogs

Mobiliteit & RO

Top