`

Smart Mobility

greeowl

GreenOwl app in de prijzen

GreenOwl van Plan to Behaviour, Mobidot, en Fourcelab en De Anders Reizen app van ALD Automotive zijn de winnaars geworden van het project Anders op Weg.

Parkeren

OV

connexxion

Actuele overstap-informatie in bussen Connexxion

Op de schermen in de bussen van Connexxion in het gebied Amstelland-Meerlanden worden voor de belangrijkste overstappunten alle actuele vertrektijden van het overige openbaar vervoer getoond.

BonoTraffics

Verkeersveiligheid

Fiets

boomstam

Boomstam als alternatief voor een fietspaal

Een boomstam dwars over een groenstrook. Het bleek in Houten een probaat middel om een sluiproute voor auto’s af te sluiten. Die zochten via de groenstrook en het fietspad de kortste weg de wijk uit. De oplossing maakte het mogelijk een gevaarlijk anti-auto fietspaaltje midden op het fietspad te verwijderen.

Duurzaam

luchtkwaliteit

Lucht in Nederland schoner

Voor het vijfde jaar op rij is de lucht in Nederland schoner geworden. Dat blijkt uit de monitoringsrapportage Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) die staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Bijna overal in Nederland ligt de stikstofdioxidevervuiling en de uitstoot van fijn stof ruim onder de grenswaarden.

Mobiliteitsmanagement

spitsmijden_studenten

Spitsmijden voor studenten

Dagelijks komen veel studenten met de auto naar Maastricht. Wie dat buiten de spits doet, of de fiets pakt, wordt beloond.

Educatie

roodkruis

Negeren rode kruizen harder aangepakt

Er zal door de politie intensiever worden gecontroleerd op het negeren van rode kruizen boven de weg. Bovendien krijgen weginspecteurs in de regio Rotterdam op proef extra bevoegdheden om te kunnen hanhaven

Mobiliteit & RO

binnenstad

Uitholling binnensteden is te keren

De angst voor uitholling van binnensteden is deels ongegrond. De leegstand van winkels en kantoren neemt weliswaar toe, maar er zijn veel mogelijkheden om deze panden een andere functie te geven.

Top