De maatregelen die de gemeente Rotterdam neemt om de luchtkwaliteit te verbeteren, werpen zijn vruchten af. Uit metingen en berekeningen van TNO en milieudienst DCMR blijkt dat verkeer tussen oktober 2015 en juni 2017 36 procent minder roet en 16 procent minder stikstofdioxiden is gaan uitstoten. Hiermee lijkt de gemeente haar luchtkwaliteitsdoelen te gaan halen. Dat blijkt uit een tussentijdse...Lees verder
|Reageer|door: Jan Pieter Rottier

Vialis en NHTV Breda gaan kennis uitwisselen

Infrabedrijf Vialis en de Academie voor stedenbouw, logistiek en mobiliteit van NHTV Breda gaan nauw met elkaar samenwerken. De komende drie jaar zetten ze in op kennisuitwisseling en -ontwikkeling voor actuele vraagstukken rondom Smart Mobility,...Lees verder
|Reageer|door: Jan Pieter Rottier