Iets minder verkeersdoden in EU

Het aantal verkeersdoden in de EU is vorig jaar met 2 procent gedaald. Dat blijkt uit de verkeersveiligheidsstatistieken die de Commissie bekend heeft gemaakt. In ons land zal het aantal verkeersdoden mogelijk zo’n 4 procent hoger uitkomen.
In 2016 lieten 25 500 mensen het leven op de wegen in de EU. Dat zijn er 600 minder dan in 2015 en 6 000 minder dan in 2010.

EuroRAP of VIND?

Rijkswaterstaat gebruikt twee methoden om de kwaliteit van de weginrichting in beeld te brengen. De EuroRAP-RPS (Road Protection Score) is gericht is op het informeren van weggebruikers over verkeersveiligheid van een traject. De VINDmethode wordt daarnaast ingezet om als wegbeheerder handvatten te hebben voor het treffen van locatiespecifieke verkeersveiligheidsmaatregelen. Wat is het praktische verschil?