EuroRAP of VIND?

Rijkswaterstaat gebruikt twee methoden om de kwaliteit van de weginrichting in beeld te brengen. De EuroRAP-RPS (Road Protection Score) is gericht is op het informeren van weggebruikers over verkeersveiligheid van een traject. De VINDmethode wordt daarnaast ingezet om als wegbeheerder handvatten te hebben voor het treffen van locatiespecifieke verkeersveiligheidsmaatregelen. Wat is het praktische verschil?