Onderwerp: Files

Extra maatregelen tegen files op drukke wegen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt met extra maatregelen om files op drukke wegen aan te pakken. Weginspecteurs en bergers worden op strategische plekken ingezet, spitsstroken worden omgevormd tot gewone rijstroken en er komen...Lees verder
|Reageer|door: Jan Pieter Rottier

Meer verkeer, hoeveelheid file stabiliseert

In de eerste 4 maanden van 2017 is de drukte op de rijkswegen stabiel gebleven. Er zijn op jaarbasis iets meer kilometers afgelegd, maar de jaarfilezwaarte is licht afgenomen. Dat staat in de 1e Publieksrapportage Rijkswegennet...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Leidt ander rijgedrag tot minder files?

Soms ontstaan er files op locaties waar op andere dagen met vergelijkbare omstandigheden in weer en verkeer geen file ontstaat. Flitsmeister, SD Insights en ULU gaan onderzoeken hoe het rijgedrag van automobilisten te beïnvloeden is...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Filezwaarte met 12 procent toegenomen

De filezwaarte in Nederland is het afgelopen jaar met 12 procent toegenomen vergeleken met 2015. Dit zegt de ANWB die denkt dat de toename grotendeels te wijten is aan de verbeterde economische omstandigheden. De verbeteringen aan de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Verkeersdrukte neemt licht toe

In de eerste 4 maanden van 2016 is zowel in de Randstad als daarbuiten de drukte op de rijkswegen toegenomen. Het aantal afgelegde kilometers steeg met 1 procent ten opzichte van eind 2015. Ook de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Files nemen de komende vijf jaar met een derde toe

De reistijdverliezen op het hoofdwegennet zullen tussen nu 2021 met ruim 33 procent toenemen, zo voorspelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid. Het KiM baseert zich op de verwachte ontwikkelingen ten aanzien van het bruto binnenlands product, de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Betere filedetectie met Floating Car Data

TomTom zegt dat men dankzij Floating Car Data beter in staat is filebotsingen te voorkomen. Bij de nadering van de staart van een file krijgen automobilisten op bepaalde locaties nu een waarschuwing via systemen boven of...Lees verder
|Reageer|door: Redactie