Congestieheffing effectiever dan kilometerheffing

Een kilometerheffing op alle wegen en op elk moment brengt de nodig nadelen met zich mee. Een effectievere manier om files te verminderen is een congestieheffing: alleen heffing op drukke momenten op bepaalde wegen. Deze conclusie trekken het CPB en het PBL in het rapport Kansrijk mobiliteitsbeleid dat al in mei verscheen maar gezien de filerecords van de afgelopen dagen weer volop in de belangstelling staat.

Effectieve kilometerheffing is lastig in te voeren

Alleen een kilometerheffing op drukke wegen in de spits is weliswaar gunstig voor de welvaart, maar in de praktijk lastig uitvoerbaar. Een eenvoudiger opgezette spitsheffing, die zich beperkt tot de hoofdwegen in de Randstad, delen van Noord-Brabant en Gelderland is maatschappelijk minder rendabel. Een vaste heffing voor alle gereden kilometers wordt pas maatschappelijk rendabel als de congestie meer dan twee keer zo hoog is als nu.

Dynamische tolheffing houdt Fastlane vrij van files

Dynamische tolheffing heeft volgens Siemens toekomst. Het bedrijf heeft een speciaal algoritme ontwikkeld dat de tolheffing aanpast aan de verkeersomstandigheden. De weggebruikers profiteren omdat ze zo eerder op de plaats van bestemming zijn en bovendien vermindert het brandstofverbruik en de CO2-emissie. Het system heet Fastlane en is voor het eerst toegepast op de weg tussen Jerusalem en Tel Aviv in Israël.

Verkiezingsprogramma’s over mobiliteit laten verschillend beeld zien

Slechts twee partijen noemen het onderwerp verkeersveiligheid in het verkiezingsprogramma. Het CDA pleit voor goede voorlichting over verkeersveiligheid en een hardere aanpak voor alcohol- en drugsgebruikers in het verkeer. De SGP wil drugs en alcohol in het verkeer uitbannen en het getrapte rijbewijs invoeren.
Dat blijkt uit het verkiezingskompas van adviesbureau Mobycon, die de mobiliteitsparagrafen van de politieke partijen heeft doorlicht. Naast de bekende standpunten over bijvoorbeeld de kilometerheffing, laat het overzicht ook zien welke partijen zich met andere thema’s in de mobiliteitsbeleid bezig houden. Opvallend in het overzicht van Mobycon is bijvoorbeeld dat de ChristenUnie relatief veel aandacht besteedt aan deelonderwerpen.

Kilometerheffing leidt tot meer ov-reizigers in de spits en minder daarbuiten

Meer ov-reizigers in de spits, maar minder in de daluren. Dat is één van de gevolgen van invoering van de kilometerheffing. Verder zal het regionale openbaar vervoer te maken krijgt met een afname van het aantal reizigers. Dat stellen Peter Baas, Hendrik Bouwknegt en Ties Brands van adviesbureau Goudapel Coffeng. Ze onderzochten de gevolgen van invoering van de kilometerheffing op het ov-gebruik.