Onderwerp: MER

Eerste MER voor verkeersbeleidsplan

De gemeente Den Haag werkt aan een nieuw verkeers- en vervoersbeleid. Dit beleid wordt vastgelegd in een Haagse Nota Mobiliteit. Voor de besluitvorming over dit plan is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. De maatregelen zijn onvoldoende...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Ook Mer-procedure bij kleinere projecten

Ook bij kleinere projecten van het Besluit milieueffectrapportage (mer) zal voortaan gekeken moeten worden of een milieueffectrapportage verplicht is. Dat staat in het gewijzigde Besluit  mer dat op 1 april in werking treedt. Het Besluit is...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Herziening MER-wetgeving op 1 juli van kracht

Op 1 juli 2010 zal het het nieuwe wettelijke stelsel voor milieueffectbeoordeling ( m.e.r.) in werking treden. De herziening van de mer-wetgeving leidt tot een belangrijke verlaging van de regel-en lastendruk en een meer samenhangend...Lees verder
|Reageer|door: Redactie