Onderwerp: Parkeernorm

Geparkeerde auto's. Foto: Askar karimullin / iStock

‘Gemeentelijke parkeernorm kan soms fors omlaag’

Hoge gemeentelijke parkeernormen hebben steeds vaker een sterk remmend effect op nieuwe woningbouw, ziet senior adviseur Frank Aalbers van Goudappel Coffeng. Zo’n parkeernorm kun je echter niet generiek verlagen, stelt Aalbers. Dat vergt maatwerk en...Lees verder
|Reageer|door: Vincent Krabbendam

10 goede redenen voor parkeerbeleid

Er zijn weinig domeinen binnen stadsontwikkeling en mobiliteit die zoveel voordelen voor de levenskwaliteit, gedragswijziging en verandering van vervoerswijze kunnen teweegbrengen als een parkeerbeleid. Dat stelt het PUSH&PULL project consortium, een groep onderzoekinstituten en steden...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

‘Parkeren bij bedrijven belasten’

De huidige wetgeving stimuleert het bezit van een auto van de zaak en leidt tot een sterke toename van woon-werkverkeer, meer privé kilometers in weekenden en een sterke stimulans van autobezit. Eén van de oplossingen...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Utrecht verlaagt parkeernormen

Utrecht wil de parkeernorm in gebieden met betaald parkeren verlagen. In het centrum met 25%. Utrecht wil een impuls geven aan de economische vitaliteit, leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad, zo schrijft de gemeente in de...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Regels rond parkeren in Wro aangepast

Neem parkeereisen voor fiets en auto als ‘voorwaardelijke verplichting’ op in de regels van nieuwe/herziene bestemmingsplannen. Dat adviseert KpVV naar aanleiding van de geplande herziening van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Gemeenten krijgen de mogelijkheid om...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Den Haag heeft eigen parkeertool

De gemeente Den haag heeft nieuwe parkeernormen voor bouwprojecten vastgesteld. Met die normen is het aantal parkeerplaatsen bij een bouwproject te bepalen. Hiervoor is als hulpmiddel een rekentool ontwikkeld. Parkeernormen gelden voor nieuw- en verbouwplannen waarvoor...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Parkeerkencijfers op de helling

De CROW-parkeerkencijfers en de CROW-kencijfers verkeersgeneratie worden geactualiseerd en binnen eenzelfde systematiek ontwikkeld. De beide kencijfers staan in een duidelijke relatie tot elkaar. Het aantal voertuigen dat aankomt, bepaalt in relatie tot de verblijfstijd ook...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Norm voor parkeergarages wordt herzien

Sinds de oprichting van de normcommissie ‘Parkeergarages’ in 2009 is er hard gewerkt aan de herziening van NEN 2443 ‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’ uit 2000. Uit de leden van...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Den Haag wil lagere parkeernormen voor ov-locaties

De gemeente Den Haag herziet de parkeernormen die in 1992 zijn vastgelegd. Deze parkeernormen geven aan hoeveel parkeerplekken projectontwikkelaars moeten realiseren bij nieuw- en verbouwplannen. Bij ov-locaties kunnen die normen omlaag, aldus de gemeente. De parkeernormen...Lees verder
|Reageer|door: Redactie

Leiden ontwikkelt eigen parkeernormen

Leiden bereidt de introductie van eigen parkeernormen voor. Die wijken op een aantal punten af van de normen in het ASVV. De aanpassingen betreffen onder andere een zone-indeling en de introductie van de koopprijs als...Lees verder
|Reageer|door: Redactie